Z médií

Lékaře nelze postihnout za neposkytnutí péče, pokud ji pacient odmítl

I. senát Ústavního soudu vyhověl ústavní stížnosti lékaře, který byl odsouzen pro spáchání trestného činu neposkytnutí pomoci, ačkoliv daná osoba pomoc odmítala. Ústavní soud shledal, že takové jednání není protiprávní, a naopak je v souladu s právem, neboť péči nelze poskytovat proti vůli dospělé svéprávné osoby.

Soud kvůli chybné operaci

Podívejte se na reportáž ČT24 o projednávání případu naší klientky, která žádala po zdravotnickém zařízení odškodnění, protože lékař zapomněl v jejím těle vrták. Případu se ujal náš specialista na zdravotnické právo MUDr. Mgr. Mario Švehelka, jehož argumenty v reportáži také najdete. Pokud vás zajímá, co můžeme v oblasti zdravotnického práva udělat i pro vás, podívejte se na náš samostatný web http://www.zdravotnickepravo.eu.

Právní úprava kouření na pracovišti a legislativní ochrana před účinky pasivního kouření

Téma zákazu kouření na veřejných místech již dlouho plní stránky sdělovacích prostředků a legislativa na ochranu lidského zdraví před účinky pasivního kouření je stále předmětem ostrých sporů mezi zákonodárci. Sílí tlak ze strany Evropské unie a celé řady organizací a občanských sdružení, kteří stále hlasitěji vyzývají jednotlivé země k přijetí účinné vnitrostátní legislativní úpravy zákazu kouření na veřejných místech. Přečtěte si článek JUDr. Lucie Marelové z naší advokátní kanceláře, která se tématem dlouhodobě zabývá. Článek byl publikován v časopise Právo pro podnikání a zaměstnání č. 6/2008.

Jaká práva mají pacienti v ČR? Přečtěte si etický kodex Práva pacientů

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě specializuje také na oblast zdravotnického práva. Pomáháme pacientům domoci se náhrady škody například v případě pochybení lékaře či nemocnice. Více informací o našich službách v této oblasti a úspěšně vyřešených případech najdete na našem webu www.zdravotnickepravo.eu. Zde vám pro přehled nabízíme Etický kodex "Práva pacientů", který po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České republiky, a který slouží jako jako jedno z vodítek při hájení práv pacientů.

Porušení pracovní kázně, nebo neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance?

Přečtěte si článek naší advokátky JUDr. Lucie Marelové, specialistky na pracovní právo, který se zabývá důležitou otázkou zejména z pohledu zaměstnavatelů. Interpretuje a popisuje rozdíly mezi dosahováním neuspokojivých pracovních výsledků zaměstnance a porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (porušením pracovní kázně), a to zejména méně závažným porušením pracovní kázně. Jedná se o dva od sebe oddělené instituty, u nichž v praxi dochází k jejich zaměňování a nesprávnému výkladu odpovídajících zákonných ustanovení v zákoníku práce. Článek byl publikován v časopise Práce a mzda č. 4/2010.

Chci se s Vámi poradit