Kontakt

Pak & Švehelka, advokátní kancelář s.r.o.

IČ: 07003927
DIČ: CZ 07003927

Francouzská 171/28, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze​, ​spis. zn. C 292684 

+420 222 311 460

JUDr. Viktor Pak, advokát

Jednatel společnosti

Francouzská 171/28, 120 00 Praha 2

+420 222 311 460
+420 602 245 867

JUDr. Irena Paková, advokátka

IČ: 66242240
ev. č. ČAK 4618

Francouzská 28
120 00 Praha 2

+420 222 311 460
+420 602 644 946

JUDr. Lucie Marelová, advokátka, zapsaná mediátorka

IČ: 71448250, ev. č. ČAK 13561

Francouzská 28
120 00 Praha 2

+420 775 354 331

MUDr. Mgr. Mario Švehelka

Francouzská 28
120 00 Praha 2

+420 777 258 669
+420 317 792 387

Mgr. Viktor Pak, advokát

Francouzská 28
120 00 Praha 2

+420 222 311 460
+420 607 674 882

JUDr. Věra Bognárová, advokátka

Národní 340/21
110 00 Praha 1

+420 603 256 790

MUDr. Mgr. Jan Čeněk

Francouzská 28
120 00 Praha 2

+420 222 311 460
+420 737 204 911

Mgr. Kristýna Pintová, LL.M., advokátka

IČ: 099 38 907, evid. č. ČAK: 19623

Francouzská 28
120 00 Praha 2

+420 222 311 460
+420 736 446 692

Povinná informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

V případě vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1 (www.cak.cz).