GDPR - nová úprava ochrany osobních údajů

Dne 25.5.2018 nabývá účinnosti nové nařízení EU č. 2016/679 nazvané General data protection regulation (GDPR). Nařízení je pro Českou republiku právně závazné a jeho znění má přednost před českými zákony. Nařízení zpřísňuje požadavky na ochranu osobních údajů a zavádí vysoké sankce za porušení těchto pravidel. Mezi hlavní úkoly správců osobních údajů patří: smazat ty osobní údaje, které správci zpracovávají bezúčelně nebo bez právního důvodu, omezit přístup k osobním údajů těm osobám, které k nim přístup nepotřebují a rovněž zavést vnitřní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, které zabrání úniku osobních údajů třetím osobám. Nařízení rovněž zdůrazňuje práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů, jako je právo na výmaz, právo na aktualizace nebo právo na sdělení informací, jaké konkrétní osobní údaje konkrétního subjektu jsou zpracovávány. Naše advokátní kancelář Vám zajistí komplexní analýzu nakládání s osobními údaji ve Vaší společnosti a navrhne změnu firemních mechanismů tak, aby nařízení vyhovovala.

Dne 25.5.2018 nabývá účinnosti nové nařízení EU č. 2016/679 nazvané General data protection regulation (GDPR). Nařízení je pro Českou republiku právně závazné a jeho znění má přednost před českými zákony ...

Chci se s Vámi poradit