MUDr. Mgr. Jan Čeněk

zdravotnické právo / právo bytových družstev / občanské a obchodní právo včetně řešení sporů
+420 222 311 460
+420 737 204 911

Vystudoval právo a medicínu a díky této unikátní kombinaci se specializuje zejména na zdravotnické právo, konkrétně zastupování pacientů ve sporech o náhradu újmy způsobené jim nesprávným postupem poskytovatelů zdravotních služeb. V minulosti působil též na Ministerstvu zdravotnictví ČR, jako analytik v oblasti zdravotního pojištění a úhradových mechanizmů a řízení zdravotnictví. Pracoval též jako koordinátor mezinárodního projektu OECD zaměřeného na kvalitu zdravotní péče v České republice a Ministerstvo zdravotnictví ČR zastupoval také v pracovní skupině OECD pro indikátory kvality zdravotní péče. Svoje zkušenosti nabyté v průběhu svého působení na Ministerstvu zdravotnictví nyní zúročuje jako nezávislý konzultant a lektor v oblasti úhradových mechanizmů, farmaceutického průmyslu a analytické činnosti ve zdravotnictví. 

Vykonával praxe a stáže v těchto nemocnicích:

  • FN Hradec Králové, ortopedická klinika
  • Pardubická krajská nemocnice a.s., interní klinika
  • Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem, chirurgické oddělení
  • Oblastní nemocnice Jičín a.s., gynekologicko-porodnické oddělení
  • Oblastní nemocnice Trutnov a.s., dětské oddělení

Chci se s Vámi poradit