Mgr. Viktor Pak

právo nemovitostí / cestovní právo / trestní právo / pracovní právo / občanské a obchodní právo včetně řešení sporů / franšízing
+420 222 311 460
+420 607 674 882

V roce 2010 byl vyslán Právnickou fakultou Univerzity Karlovy na stipendijní studijní pobyt do USA, kde rovněž působil v advokátní kancelář Greenberg Traurig. V roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Během koncipientské praxe získával zkušenosti v advokátní kanceláři ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.o.s.

Po složení advokátních zkoušek nastoupil do rodinné advokátní kanceláře.

Chci se s Vámi poradit