Mgr. Kristýna Pintová, LL.M.

právo nemovitostí / právo bytových družstev / občanské a obchodní právo včetně řešení sporů / rodinné právo / zdravotnické právo / cizinecké právo / trestní právo
+420 222 311 460
+420 736 446 692

V roce 2017 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií se věnovala především zdravotnickému právu, má splněný specializační modul. Jeden semestr absolvovala stáž v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví. V roce 2020 získala titul LL.M. splněním kurzu specializace Zdravotnické právo na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2021 složila advokátní zkoušku.

Chci se s Vámi poradit