JUDr. Věra Bognárová

pracovní právo / právo sociálního zabezpečení / občanské právo / obchodní právo
+420 603 256 790
Národní 340/21, 110 00 Praha 1

V roce 1978 absolvovala Právnickou fakultu UK. V letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Hned poté se začala pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení věnovat v praxi a v těchto oboro také průběžně přednáší a publikuje. Je např. spoluautorkou publikací vydávaných nakladatelstvím C. H. Beck (Komentář k Zákoníku práce, hesla v Právnickém slovníku, Pracovní právo učebnice) a Verlag Dashofer, nakladatelsví, spol. s r. o. (Účetnictví, daně a mzdy v nevýdělečné oblasti). Pro nakladatelství také zodpovídá dotazy zákazníkům v pracovněprávní oblasti i publikuje články ve specializovaných časopisech pro oblast personální práce a pracovního práva.  

Od roku 1995 je členkou Komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády České republiky a členkou výboru národní Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Chci se s Vámi poradit