JUDr. Lucie Marelová

pracovní právo / občanské a obchodní právo včetně řešení sporů / cestovní ruch / bytové právo / právo nemovitostí
+420 222 311 460
+420 775 354 331

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007. Téhož roku nastoupila v advokátní kanceláři jako koncipientka. V roce 2010 úspěšně složila advokátní zkoušku. V roce 2010 absolvovala mezinárodní zkoušku z právnické angličtiny (ILEC). V roce 2011 získala titul doktor práv v oboru pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. V rámci své praxe poskytuje služby také jako externí firemní právnička. Příležitostně publikuje odborné články a přednáší. Od roku 2011 působí jako tutorka soukromého práva na soukromé škole LIGS University.

Odborné publikace:

Neščáková, L., Marelová, L., Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony, GRADA 2013

Odborné články:

– Právní úprava kouření na pracovišti a legislativní ochrana před účinky pasivního kouření, Právo pro podnikání a zaměstnání č. 6/2008

– Porušení pracovní kázně X neuspokojivé pracovní výsledky, Práce a mzda č. 4/2010

– Úskalí hmotné odpovědnosti zaměstnanců, Práce a mzda č. 3/2012

– Povodně a jejich důsledky v pracovněprávní oblasti, Práce a mzda č. 7/2013

Chci se s Vámi poradit