Občanské právo

Občanské právo zahrnuje širokou škálu otázek, které člověka provázejí v běžném životě. S novým občanským zákoníkem navíc vstoupila v platnost řada změn. Spletí občanských paragrafů vás rádi provedeme a pomůžeme vám vyřešit nejasnosti. Také v občanském právu se vyplatí prevence: pokud si například necháte smlouvy včas odborně zkontrolovat, můžete se vyhnout budoucím potížím.

Co například řešíme?

  • sepis a konzultace smluv, jejich zajištění, změny a zánik, soudní i mimosoudní řešení sporů ze smluvních vztahů,
  • veřejné dražby, jejich příprava, realizace, řešení sporů,
  • ochrana před neoprávněnými zásahy do osobnostních práv (život, zdraví, občanská čest, lidská důstojnost),
  • dědické právo,
  • ochrana spotřebitele,
  • právní služby ve věcech sousedských vztahů,
  • nemovitosti, bytové právo, nájem, převody nemovitostí, služebnosti (věcná břemena), zástavní práva, vydržení, včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem,
  • majetkové spory, spoluvlastnické vztahy a společné jmění manželů,
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení,
  • právo duševního vlastnictví.

Nevíte si rady s právní otázkou? Obraťte se na náš zkušený tým.

Chci se s Vámi poradit