JUDr. Irena Paková

rodinné právo / občanské a obchodní právo včetně řešení sporů / právní vztahy týkající se divadelní činnosti
+420 222 311 460
+420 602 644 946

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1981. Poté pracovala jako podniková právnička a od roku 1995 jako advokátní koncipientka. V roce 1998 se stala advokátkou a zaměřuje se zejména na poskytování právních služeb v oblasti rodinného práva včetně řešení majetkových vztahů mezi manžely.

Ve své praxi se věnuje také právním konzultacím vztahujícím se k divadelní činnosti.

Chci se s Vámi poradit