Trestní právo

Většina lidí naštěstí osobní zkušenost s trestním právem nemá. Ale i při vynaložení maximální opatrnosti se může stát, že se člověk stane účastníkem trestního řízení ať už jako obviněný či poškozený. Také v těchto případech může obhajoba, zastupování či včasná dobrá rada advokáta znamenat významnou pomoc, úsporu financí i času. Někdy je počet poškozených mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh trestního stíhání. V tom případě musí soud rozhodnout o tom, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. 

Společnostem i fyzickým osobám proto poskytujeme služby v oblasti trestního práva.

Co například řešíme?

  • obhajobu v trestním řízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení zmocněncem jako zástupcem poškozených
  • uplatnění náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení a zastupování v občanskoprávním řízení v případě, že soud odkáže poškozené na toto řízení

Chci se s Vámi poradit