MUDr. Mgr. Jan Čeněk

zdravotnické právo / právo bytových družstev / občanské a obchodní právo včetně řešení sporů
+420 222 311 460
+420 737 204 911

Vystudoval právo a medicínu a díky této unikátní kombinaci se specializuje zejména na zdravotnické právo. Tomuto oboru se věnuje také na Ministerstvu zdravotnictví ČR v odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, kde působí jako analytik. V kabinetu ministra zastává pozici parlamentního tajemníka ministra zdravotnictví ČR. Je koordinátorem mezinárodního projektu OECD Health Care Quality Review Czech Republic. Ministerstvo zdravotnictví ČR zastupuje také v pracovní skupině OECD pro indikátory kvality zdravotní péče.

V minulostni působil také na právním oddělení Pardubické krajské nemocnice.

Vykonával praxe a stáže v těchto nemocnicích:

  • FN Hradec Králové, ortopedická klinika
  • Pardubická krajská nemocnice a.s., interní klinika
  • Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem, chirurgické oddělení
  • Oblastní nemocnice Jičín a.s., gynekologicko-porodnické oddělení
  • Oblastní nemocnice Trutnov a.s., dětské oddělení

Chci se s Vámi poradit